tuyển dụng lao động phổ thông

Vì sao doanh nghiệp khó tuyển dụng lao động phổ thông nữ

Tuyển dụng lao động phổ thông nữ hiện nay rất khó. Bởi, số lượng tuyển dụng được luôn luôn không đủ so với nhu cầu mong muốn của nhà tuyển dụng. Vậy nguyên nhân từ đâu và nguyên nhân…
tuyển dụng lao động phổ thông